Kursevi za firme


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Odrasli

Za odrasle polaznike organizujemo kurseve opšteg i specijalizovanog jezika, engleskog, francuskog i nemačkog. Nakon uvodnog testiranja, procene znanja i analize potreba polaznika u vezi sa učenjem u našoj školi, dajemo preporuku za odgovarajući kurs na odgovarajućem nivou.

Opšti kursevi jezika vode polaznike od A1 nivoa do C2, preko odgovarajućih podnivoa. (Tabela nivoa za odrasle.docx) Zavisno od potreba pripremamo polaznike da polažu međunarodne ispite koji su potrebni radi usavršavanja, ličnog ili profesionalnog, zbog potreba posla ili drugih razloga.

Specijalizovani kursevi se organizuju za određeni nivo ili kao sled nivoa u određenoj oblasti, kao što je poslovni jezik, jezik za pravnike, za novinare, turizam, sport ili druge oblasti.Centar Livingston u ponudi ima i kurseve koji su krojeni po meri klijenata što znači da su u potpunosti koncipirani tako da odgovaraju specifikaciji koju klijent daje školi. Kursevi se organizuju za male grupe polaznika a organizujemo i individualnu nastavu za one zaposlene koji nisu u mogućnosti da prate termine grupe.

Zavisno od potreba klijenata tempo rada može biti 2 ili 3 puta nedeljno po 90 minuta; 2 puta nedeljno po 60 minuta ili neka druga opcija o kojoj se direktno dogovaramo sa klijentom a koja predstavlja dogovorenu stavku u ugovoru.

Firme

Centar Livingston radi sa firmama koje imaju potrebu da organizuju kurseve stranog jezika za svoje zaposlene. Centar nudi kurseve obuke za engleski, francuski i nemački jezik. Nakon inicijalnog razgovora sa rukovodiocima odn naručiocima kursa i analize potreba firme predlažemo kurs obuke koji odgovara postavljenim zahtevima.
Nastava se održava ili u prostorijama klijenta ili u prostorijama Centra Livnigston u unapred utvrđenim terminima.

Svi polaznici polažu inicijalni test osim u slučaju da su potpuni početnici. Posebnost kursa je dinamičko praćenje polaznika, individualne konsultacije i testovi napredovanja; periodični izveštaji o napretku; visoko stručni predavači; adaptiran plan i program učenja, posebno kreiran završni test i sertifikat kao dokaz da je polaznik savladao predviđeno gradivo.
Centar Livingston ima bogato iskustvo u radu sa odraslim polaznicima, posebno iz poslovnog domena i referentna lista zadovoljnih polaznika je duga i raste.

Tabela nivoa:

tabela_odrasli