Kursevi za predškolce


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Imamo dugogodišnje i bogato iskustvo u radu sa decom najmlađeg uzrasta, od 3 godine do predškolaca, sa malim ali i sa većim grupama dece. Centar je više godina organizovao nastavu engleskog jezika u vrtićima u saradnji sa predškolskom ustanovom “Dečji Dani” i povratne informacije o zadovoljstvu roditelja su svake godine bile više nego dobre.

Razlog našeg uspeha u radu sa najmlađima je u detaljnom planiranju programa rada i visokoj metodičkoj obučenosti nastavnika koji sa decom rade. Takođe verujemo da je taj prvi susret dece sa učenjem posebno važan za njihov kasniji pozitivan stav prema učenju uopšte čime je odgovornost nas, nastavnika, još uvećana.

Tokom učenja angažujemo ukupnu ličnost deteta, te pored kognitivne obraćamo posebnu pažnju i na emocionalnu i na socijalnu komponentu detetove ličnosti trudeći se da učenje sa nama bude vrlo posebno iskustvo ispunjeno zadovoljstvom, uspehom, samopouzdanjem, poverenjem, prijateljstvom i kreativnošću.

Tehnički detalji kursa zavise od svake pojedinačne grupe dece. Najčešće se časovi održavaju dva puta nedeljno i traju između 30 i 45 minuta, zavisno od uzrasta polaznika, potreba i veličine grupe. Svi detalji kursa su precizno definisani ugovorom sa roditeljem ili starateljem. Predškolci u našoj školi mogu učiti samo engleski.