Tečajevi


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Livingston organizuje kurseve za:

Predškolce

Učenike i studente

Firme

Nastava stranih jezika u Centru Livingston se izvodi po visokim standardima koje promoviše jedino srpsko udruženje privatnih škola stranih jezika – YALS i evropsko udruženje – EAQUALS.

U procesu podučavanja koristimo prvenstveno komunikativni metod što znači da nam je najvažniji cilj da naši polaznici u što kraćem roku počnu aktivno da koriste strani jezik. Tokom rada insistiramo na korišćenju ciljnog jezika kad god je to prirodno i moguće, da bi polaznici imali priliku da što više slušaju i usvajaju strani jezik.

Tokom rada naši polaznici imaju mogućnost da razviju sve svoje jezičke kompetencije a to su usmeno i pismeno  izražavanje, razumevanje govora i pročitanih tekstova. Visoko stručan kadar Centra Livingston je dobro obučen za primenu najnovijih tehnika podučavanja kao i za korišćenje različitih aktuelnih materijala koji odražavaju savremeni duh jezika koji se uči.

Da bismo bili uspešni u radu  naše grupe su male (do 10 polaznika) što nam omogućava da pratimo napredak svakog polaznika i da kroz redovne provere znanja prilagođavamo pristup svakom pojedinačnom polazniku.

Po završenom kursu i svladanom nivou znanja polaznik dobija sertifikat Centra Livingston.

Tabela nivoa:

tabela