Engleski


Upis na tečajeve jezika za sve grupe je u toku!

Tečajeve opšteg engleskog jezika organizujemo za sve uzraste:

Predškolci (5 do 7 godina)

Časovi od 45 minuta održavaju se dva puta nedeljno. Pristup je prilagođen uzrastu dece tako da se jezik uči kroz igru, pokret, crtež, smeh i muziku. Na sasvim prirodan način deca usvajaju reči i strukture radi sporazumevanja. Iako je učenje igrovnog karaktera, na kraju tečaja je moguće uočiti i izmeriti pomak u znanju a za savladan nivo i najmlađi polaznici dobijaju zasluženi sretifikat.


Osnovnoškolci

Časovi traju 45 ili 60 minuta, zavisno od nivoa znanja, i održavaju se dva puta nedeljno tokom školske godine. Rad sa decom ovog uzrasta je poseban utoliko što osim učenja jezika za lično zadovoljstvo postoji i važan moment učenja za školsku ocenu pa je tako i naš pristup prilagođen. Jasno definisanim planom i programom rada postigli smo prirodan pristup učenju stranog jezika i omogućili da deca na kreativan i zanimljiv način uče i manje zanimljive stvari. Istovremeno učenje posmatraju kao izazov u kome rado učestvuju. Na taj način postižu dobre rezultate, pre svega na planu komunikacije na stranom jezika, zatim u razvijanju ličnog samopouzdanja i postizanju dobrog uspeha u školi.


Srednjoškolci

Časovi sa polaznicima ovog uzrasta traju 60 ili 90 minuta, dva puta nedeljno u toku školske godine. Kurs može biti osmišljen kao podrška učenju stranog jezika u školi i tada časovi traju 60 minuta. Kada su potrebe polaznika da što više usavrše poznavanje stranog jezika onda časovi traju 90 minuta i najčešće su usmereni ka polaganju međunarodnih ispita. Posebnost pristupa radu sa polaznicima ovog uzrasta je ta što se u nastavi koriste mahom autentični materijali koji su dostupni u obliku novinskih članaka, časopisa, Internet prezentacija a od polaznika se očekuje da aktiviraju sve svoje jezičke veštine da bi jezik koristili i upoznavali na autentičan način.


Studenti

Časovi su organizovani po principu dva puta nedeljno 90 minuta tokom školske godine. U radu sa studentima se kao i sa srednjoškolcima oslanjamo najviše na autentične materijale sa posebnim osvrtom na razvijanje veštine akademskog pisanja jer je to veština koja se najteže savladava a posebno je potrebna za buduće napredovanje studenata. Posebno inisistiramo na individualnim konsultacijama radi ostvarivanja punog potencijala svakog pojedinačnog polaznika.


Odrasli

Časovi se održavaju dva ili tri puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Fond časova zavisi od potreba polaznika odnosno od ciljnih veština koje žele da savladaju. Posebnost rada sa odraslima se ogleda u tome što pratimo rad svakog pojedinačnog polaznika i na konsultacijama pružamo individualizovane smernice za dalji rad. Primenjujemo savremenu metodiku rada koja omogućava efikasno ali i prirodno učenje odraslih polaznika. Posebno insistiramo na timskom radu u grupi i na taj način simuliramo stvarne situacije u kojima će odrasli koristiti znanje stečeno u našoj školi.


ESOL ispiti

Centar Livingston organizuje pripreme za polaganje međunarodnih ispita.
Za polaganje pripremamo kako najmlađe polaznike tako i odrasle kojima je međunarodna diploma potrebna.

Ispiti Cambridge English

Za ispite Young Learners, KET i PET pripremu radimo u okviru redovnog tečaja jezika na određenom nivou s tim što u jednom period u toku školske godine intenziviramo pripreme za polaganje određenog formata ispita.
Za pripremanje FCE, CAE i CPE organizujemo posebne tečajeve čije trajanje je pre svega određeno uzrastom ali i brzinom napredovanja polaznika (prosečno trajanje FCE pripreme je dva semestra a CAE i CPE tri ili četiri). Za izlazak na sam ispit je potrebno da profesor koji vodi grupu da saglasnost jer je samo tako osigurano da svaki izlazak na ispit znači i njegovo polaganje.

Ako niste sigurni koji nivo učenja je za vas možete uraditi dijagnostički test ovde: