Francuski


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Osnovnoškolci:

Časovi francuskog za učenike osnovne škole se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 ili 60 minuta tokom školske godine. Učenje francuskog je u najvećoj meri uslovljeno zahtevima u osnovnoj školi. Centar Livingston je priredio plan i program rada koji omogućava polaznicima da aktivno i na savremen način nauče da koriste jezik kao i da steknu uvid u kulturu i specifičnosti francuskog govornog područja. Tako su u našem programu rada mesto našli francuski animirani filmovi, literetura za decu, kviz i trivia pitanja, tradicionalne igre I kreativni projekti. Osim savladavanja određenog nivoa vrlo nam je važno da naši polaznici razviju pozitivan i otvoren stav za učenje ovog svetskog jezika.

Srednjoškolski uzrast:

Časovi su na ovom uzrastu najčešće individualni jer polaznici mahom imaju potrebu da savladaju gradivo potrebno za školu. Tada časovi traju 60 ili 90 minuta i održavaju se po potrebi, jednom ili dva puta nedeljno.

DELF I DALF ispiti:

U Centru Livingston se održavaju kursevi pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz francuskog jezika, počev od učenika osnovne škole do srednjoškolaca i odraslih.