Nemački


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

U okviru nastave nemačkog jezika organizujemo tečajeve za decu i odrasle na svim nivoima:

  • A: osnovna upotreba jezika (A1 i A2)
  • B: samostalna upotreba jezika (B1 i B2)
  • C: kompletna upotreba jezika:
  • C1: napredan nivo kompetentnosti
  • C2: vladanje jezikom približno maternjem
  • Pripreme za sticanje međunarodno priznatih diploma Geteovog instituta (Start Deutsch A1, Start Deutsch A2, Zertifikat Deutsch B1, Goethe Zertifikat B2, Goethe Zertifikat C1, Goethe Zertifikat C2

germany_map