Ruski


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Centar Livingston je u mogućnosti da organizuje kurseve ruskog jezika zahvaljujući izvanrednim , stručnim profesorima. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta i traju tokom školske godine. Kursevi ruskog jezika se organizuju sporadično, kada se za to pojavi dovoljan broj polaznika. Polaznici su osnovnoškolskog ili srednjoškolskog uzrasta, potrebe su uglavnom savladavanje školskog gradiva ali su zato razultati odlični i daleko premašuju dobru ocenu u školi. Kao i za učenje engleskog i francuskog jezika metodika rada je savremena, aktivnosti su dinamične, učenje efikasno a znanje upotrebljivo.

russian_map