Vannastavne aktivnosti


Upis na kurseve jezika za sve grupe je u toku!

Vannastavne aktivnosti se u centru Livingston organizuju i održavaju redovno i od samog osnivanja škole.

Obeležavamo praznike koji se slave u zemljama u kojima se govore strani jezici koje podučavamo. Božić, Uskrs, Dan zaljubljenih, Noć veštica, božićne ili uskršnje rasprodaje su samo neke od aktivnosti u kojma naši polaznici rado učestvuju. Osim ovih dana, proslavljamo i obeležavamo sprske praznike koristći strani jezik kako bi polaznici mogli naše običaje da predtave strancima.

Takmičenja i projekti su posebne aktivnosti u kojima se polaznici angažuju zavisno od nivoa znanja odnosno od interesovanja. Redovno organizujemo interno takmičenje u spelingu i na taj način motivišemo i podstičemo polaznike da savladaju i tu neophodnu veštinu. Tematski projekti su deo svakodnevice naših kurseva i obeležavaju kraj rada jedne nastavne celine. Pružaju mogućnost polaznicima da sve svoje veštine ulože u projekat a gotov projekat pruža nastavnicima mogućnost da urade evaluaciju napretka polaznika. Istovremeno projekat postaje rad u portfoliju polaznika.

Okvirni raspored aktivnosti:

Oktobar Noć veštica
Novembar Slava Centra Livingston
Decembar Božić i božićna rasprodaja
Januar Proslava dana Svetog Save
Februar Dan zaljubljenih odn Sveti Trifun
Mart Takmičenje u spelingu i Literarno takmičenje (YALS)
April Uskrs
Maj Izlet

Jumble Sale 22.12.2012 (46) Adults B2 (1) Jumble Sale 22.12.2012 (26) Jumble Sale 22.12.2012 (7)