Vannastavne aktivnosti


Učenje stranog jezika je usko povezano sa upoznavanjem sa kulturom kojoj određeni jezik pripada. Zato je veoma značajno da se tokom podučavanja polaznicima pruži prilika da saznaju o ili da učestvuju u različitim aktivnostima koje odlikuju određeno govorno područje.

U našoj školi vannastavne aktivnosti se organizuju redovno za polaznike svih uzrasta i nivoe znanja, i predviđene su školskim planom rada. Neke od omiljenih i najposećenijih aktivnosti su:

 • Božićne i uskršnje radionice
 • Proslava dana Svetog Valentina
 • Dobrotvorne rasprodaje koje se tradicionalno održavaju pred novu godinu i tokom proleća

Osim ovih najpoznatijih svake godine unosimo nešto novo pa su tako obeleženi i

 • Dan Svetog Patrika
 • Hallowe’en
 • Dan Zemlje
 • Dan jezika

Da bi opremili naše učenike znanjem i veštinama koje im omogućavaju da predstave svoju zemlju i običaje strancima i da bi bili u mogućnosti da naprave poređenje između svoje i drugih kultura redovno organizujemo aktivnosti i posete u gradu vezane za elemente srpske kulture, običaja i dotignuća. Primeri takvih aktivnosti su:

 • Proslave rođendana
 • Poseta zoološkom vrtu
 • Predstavljanje tradicionalnih običaja i svečanosti

Takmičenja i projekti su posebne aktivnosti u kojima se polaznici angažuju zavisno od nivoa znanja odnosno od interesovanja.

 • Redovno organizujemo interno takmičenje u spelingu i na taj način motivišemo i podstičemo polaznike da savladaju i tu neophodnu veštinu.
 • Tematski projekti su deo svakodnevice naših kurseva i obeležavaju kraj rada jedne nastavne celine. Pružaju mogućnost polaznicima da sve svoje veštine ulože u projekat a gotov projekat pruža nastavnicima mogućnost da urade evaluaciju napretka polaznika. Istovremeno projekat obogaćuje dosije ili portfolio polaznika.

 

 

Okvirni raspored aktivnosti (za svaku novu školsku godinu pravi se poseban raspored):

Oktobar Noć veštica
Novembar Slava Centra Livingston
Decembar Božić i božićna rasprodaja
Januar Proslava dana Svetog Save
Februar Dan zaljubljenih odn Sveti Trifun
Mart Takmičenje u spelingu i Literarno takmičenje (YALS)
April Uskrs
Maj Izlet
   

Jumble Sale 22.12.2012 (46) Adults B2 (1) Jumble Sale 22.12.2012 (26) Jumble Sale 22.12.2012 (7)