Livingston

AKTIVNOSTI

Vannastavne aktivnosti

Učenje stranog jezika je usko povezano sa upoznavanjem sa kulturom kojoj određeni jezik pripada. Zato je veoma značajno da se tokom podučavanja polaznicima pruži prilika da saznaju o ili da učestvuju u različitim aktivnostima koje odlikuju određeno govorno područje.

U našoj školi vannastavne aktivnosti se organizuju redovno za polaznike svih uzrasta i nivoe znanja, i predviđene su školskim planom rada. Neke od omiljenih i najposećenijih aktivnosti su:

 • Božićne i uskršnje radionice
 • Proslava dana Svetog Valentina
 • Dobrotvorne rasprodaje koje se tradicionalno održavaju pred novu godinu i tokom proleća

Osim ovih najpoznatijih svake godine unosimo nešto novo pa su tako obeleženi i

 • Dan Svetog Patrika
 • Hallowe'en
 • Dan Zemlje
 • Dan jezika

Da bi opremili naše učenike znanjem i veštinama koje im omogućavaju da predstave svoju zemlju i običaje strancima i da bi bili u mogućnosti da naprave poređenje između svoje i drugih kultura redovno organizujemo aktivnosti i posete u gradu vezane za elemente srpske kulture, običaja i dotignuća. Primeri takvih aktivnosti su:

 • Proslave rođendana
 • Poseta zoološkom vrtu
 • Predstavljanje tradicionalnih običaja i svečanosti

Takmičenja i projekti su posebne aktivnosti u kojima se polaznici angažuju zavisno od nivoa znanja odnosno od interesovanja.

 • Redovno organizujemo interno takmičenje u spelingu i na taj način motivišemo i podstičemo polaznike da savladaju i tu neophodnu veštinu.
 • Tematski projekti su deo svakodnevice naših kurseva i obeležavaju kraj rada jedne nastavne celine. Pružaju mogućnost polaznicima da sve svoje veštine ulože u projekat a gotov projekat pruža nastavnicima mogućnost da urade evaluaciju napretka polaznika. Istovremeno projekat obogaćuje dosije ili portfolio polaznika.

OKVIRNI

Raspored aktivnosti

Za svaku novu školsku godinu pravi se poseban raspored

 • Oktobar
 • Noć veštica
 • Novembar
 • Slava Centra Livingston
 • Decembar
 • Božić i božićna rasprodaja
 • Januar
 • Proslava dana Svetog Save
 • Februar
 • Dan zaljubljenih odn Sveti Trifun
 • Mart
 • Takmičenje u spelingu i Literarno takmičenje (YALS)
 • April
 • Uskrs
 • Maj
 • Izlet
Livingston