Livingston

SERTIFIKATI

MI SMO

Livingston

Jedna od okosnica rada škole je priprema naših učenika / polaznika za polaganje međunarodno priznatih ispita. To su u najvećem broju Cambridge Assessment ispiti, koji se organizuju i za decu i za odrasle, za nivoe od Pre – A1 do C2. Centar Livingston sarađuje sa Britanskim Savetom kao organizatorom ovih ispita i na osnovu uspešne saradnje koja se ogleda u velikom broju uspešnih kandidata škola poseduje sertifikate od 2012 godine do danas.

British Council

Centar Livingston sarađuje sa Britanskim Savetom kao organizatorom ovih ispita i na osnovu uspešne saradnje koja se ogleda u velikom broju uspešnih kandidata škola poseduje sertifikate od 2012 godine do danas.
Livingston