Livingston

UDRUŽENJE ŠKOLA STRANIH JEZIKA

UDRUŽENJE

YALS

Centar Livingston ima akreditaciju udruženja YALS za kvalitetno obavljanje svoje delatnosti a u decembru 2012. nakon reinspekcije upravljanja radom škole akreditacija je produžena i važi do 2016. godine.

YALS je neprofitno Udruženje vlasnika privatnih škola stranih jezika Srbije. Osnovano je 1999. sa ciljem da se u oblasti podučavanja stranih jezka ustanove standardi kvaliteta nastave i upravljanja radom. Od 2002. YALS je pridruženi član EAQUALS (Evropska agencija za kvalitet jezičkih usluga). Po uzoru na standarde EAQUALS YALS je ustanovio obavezujuće standarde za sve škole članice. Centar Livingston je jedan od osnivača i član Udruženja.

Da bi se standardi kvaliteta u radu održali i negovali, sve škole članice prolaze redovnu kontrolu kvaliteta nastave i upravljanja koju obavljaju iskusni menadžeri i nezavisni, visoko kvalifikovani i priznati stručnjaci, filolozi. Po uspešno obavljenoj inspekciji škola dobija sertifikat o akreditaciji koji važi četiri godine. Samo škole koe su članovi Udruženja i koje su uspešno prošle sve inspekcije imaju pravo da na svojim sertifikatima imaju i oznaku YALS. 

YALS je posebno aktivan na organizovanju seminara, radionica i konferencija koje imaju za cilj usavršavanje nastavnog kadra škola članica Udruženja čime se posredno takođe utiče na povećanje kvaliteta usluge u podučavanju prema klijentima svih uzrasta i profesionalnih orijentacija. 

Sve članice YALS imaju obavezu da budu aktivni predstavnici Udruženja tako da su sve škole udruženja uvek informisane i uključene u aktuelna događanja u ovoj oblasti. Naši prestavnici su prisutni na mnogim konferencijama u regionu kao i na godišnjim sastancima EAQUALS.

Livingston