Livingston

TEČAJEVI

Firme

Centar Livingston radi sa firmama koje imaju potrebu da organizuju tečajeve stranog jezika za svoje zaposlene. Centar nudi mogućnost obuke za engleski i francuski jezik. Nakon inicijalnog razgovora sa rukovodiocima ili naručiocima tečaja i analize potreba firme predlažemo tečaj koji najbolje odgovara postavljenim zahtevima.
Nastava se održava ili u prostorijama klijenta ili u prostorijama Centra Livnigston u unapred utvrđenim terminima.

Svi polaznici polažu inicijalni test osim u slučaju da su potpuni početnici. Posebnost tečaja je dinamičko praćenje polaznika, individualne konsultacije i testovi napredovanja; periodični izveštaji o napretku; visoko stručni predavači; adaptiran plan i program učenja, posebno kreiran završni test i sertifikat kao dokaz da je polaznik savladao predviđeno gradivo.
Centar Livingston ima bogato iskustvo u radu sa odraslim polaznicima, posebno iz poslovnog domena i referentna lista zadovoljnih polaznika je duga i raste.

Livingston