Livingston

ENGLESKI

zA SVE UZRASTE

Tečajevi opšteg engleskog jezika

Predškolci ( 5 do 7 godina)

Časovi od 45 minuta održavaju se dva puta nedeljno. Pristup je prilagođen uzrastu dece tako da se jezik uči kroz igru, pokret, crtež, smeh i muziku. Na sasvim prirodan način deca usvajaju reči i strukture radi sporazumevanja. Iako je učenje igrovnog karaktera, na kraju tečaja je moguće uočiti i izmeriti pomak u znanju a za savladan nivo i najmlađi polaznici dobijaju zasluženi sretifikat.

Osnovnoškolci

Časovi traju 45 ili 60 minuta, zavisno od nivoa znanja, i održavaju se dva puta nedeljno tokom školske godine. Rad sa decom ovog uzrasta je poseban utoliko što osim učenja jezika za lično zadovoljstvo postoji i važan moment učenja za školsku ocenu pa je tako i naš pristup prilagođen. Jasno definisanim planom i programom rada postigli smo prirodan pristup učenju stranog jezika i omogućili da deca na kreativan i zanimljiv način uče i manje zanimljive stvari. Istovremeno učenje posmatraju kao izazov u kome rado učestvuju. Na taj način postižu dobre rezultate, pre svega na planu komunikacije na stranom jezika, zatim u razvijanju ličnog samopouzdanja i postizanju dobrog uspeha u školi.

Srednjoškolci

Časovi sa polaznicima ovog uzrasta traju 60 ili 90 minuta, dva puta nedeljno u toku školske godine. Kurs može biti osmišljen kao podrška učenju stranog jezika u školi i tada časovi traju 60 minuta. Kada su potrebe polaznika da što više usavrše poznavanje stranog jezika onda časovi traju 90 minuta i najčešće su usmereni ka polaganju međunarodnih ispita. Posebnost pristupa radu sa polaznicima ovog uzrasta je ta što se u nastavi koriste mahom autentični materijali koji su dostupni u obliku novinskih članaka, časopisa, Internet prezentacija a od polaznika se očekuje da aktiviraju sve svoje jezičke veštine da bi jezik koristili i upoznavali na autentičan način.

Studenti

Časovi traju 45 ili 60 minuta, zavisno od nivoa znanja, i održavaju se dva puta nedeljno tokom školske godine. Rad sa decom ovog uzrasta je poseban utoliko što osim učenja jezika za lično zadovoljstvo postoji i važan moment učenja za školsku ocenu pa je tako i naš pristup prilagođen. Jasno definisanim planom i programom rada postigli smo prirodan pristup učenju stranog jezika i omogućili da deca na kreativan i zanimljiv način uče i manje zanimljive stvari. Istovremeno učenje posmatraju kao izazov u kome rado učestvuju. Na taj način postižu dobre rezultate, pre svega na planu komunikacije na stranom jezika, zatim u razvijanju ličnog samopouzdanja i postizanju dobrog uspeha u školi.

Studenti

Časovi su organizovani po principu dva puta nedeljno 90 minuta tokom školske godine. U radu sa studentima se kao i sa srednjoškolcima oslanjamo najviše na autentične materijale sa posebnim osvrtom na razvijanje veštine akademskog pisanja jer je to veština koja se najteže savladava a posebno je potrebna za buduće napredovanje studenata. Posebno inisistiramo na individualnim konsultacijama radi ostvarivanja punog potencijala svakog pojedinačnog polaznika.

Ispiti

ESOL ISPITI

Centar Livingston organizuje pripreme za polaganje međunarodnih ispita. Za polaganje pripremamo kako najmlađe polaznike tako i odrasle kojima je međunarodna diploma potrebna.

ISPITI CAMBRIDGE ENGLISH

Za ispite Young Learners, KET i PET pripremu radimo u okviru redovnog tečaja jezika na određenom nivou s tim što u jednom period u toku školske godine intenziviramo pripreme za polaganje određenog formata ispita.
Za pripremanje FCE, CAE i CPE organizujemo posebne tečajeve čije trajanje je pre svega određeno uzrastom ali i brzinom napredovanja polaznika (prosečno trajanje FCE pripreme je dva semestra a CAE i CPE tri ili četiri). Za izlazak na sam ispit je potrebno da profesor koji vodi grupu da saglasnost jer je samo tako osigurano da svaki izlazak na ispit znači i njegovo polaganje.
Ako niste sigurni koji nivo učenja je za vas možete uraditi dijagnostički test.

Livingston