Livingston

FRANCUSKI

Časovi fransuckog

Iako se francuski danas uči značajno manje od engleskog on je zadržao svoj šarm i posebnost i status tradicionalnog jezika diplomatije što je svakako od značaja za sve one polaznike tečajeva koji imaju ambiciju da se bave međunarodnom politikom. Osim savladavanja određenog nivoa znanja vrlo nam je važno da naši polaznici razviju pozitivan i otvoren stav za učenje ovog svetskog jezika i zbog bogate kulturne tradicje vezane za francusko govorno područje (literatura, muzika, film, kulinarstvo, da nabrojimo samo neke)

Učenici osnovne škole

Časovi francuskog za učenike osnovne škole se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 ili 60 minuta tokom školske godine. Učenje francuskog je u najvećoj meri uslovljeno zahtevima u osnovnoj školi. Centar Livingston je priredio plan i program rada koji omogućava polaznicima da aktivno i na savremen način nauče da koriste jezik kao i da steknu uvid u kulturu i specifičnosti francuskog govornog područja. Tako su u našem programu rada mesto našli francuski animirani filmovi, literatura za decu, kviz i trivia pitanja, tradicionalne igre i kreativni projekti.

Srednjoškolci

Časovi su na ovom uzrastu najčešće individualni jer polaznici mahom imaju potrebu da savladaju gradivo potrebno za školu. Tada časovi traju 60 ili 90 minuta i održavaju se po potrebi, jednom ili dva puta nedeljno.

Ispiti

DEFL I DALF ISPITI

U Centru Livingston se održavaju kursevi pripreme za polaganje međunarodnih ispita iz francuskog jezika, počev od učenika osnovne škole do srednjoškolaca i odraslih.
DELF-DALF
Livingston