Livingston

TEČAJEVI

Učenici osnovne škole

Rad sa decom školskog uzrasta je poseban utoliko što osim učenja jezika za lično zadovoljstvo postoji i važan moment učenja za školsku ocenu pa je tako i naš pristup prilagođen. Jasno definisanim planom i programom rada postigli smo prirodan pristup učenju stranog jezika i omogućili da deca na kreativan i zanimljiv način uče i manje zanimljive delove gradiva koji su osnovnoškolskim programom predviđeni. Naši polaznici učenje posmatraju kao izazov u kome rado učestvuju. Postižu dobre rezultate, pre svega na planu komunikacije na stranom jeziku, zatim u razvijanju ličnog samopouzdanja i postizanju dobrog uspeha u školi. Ovo je razlog zbog koga podstičemo sve naše polaznike da već od drugog ili trećeg razreda polažu međunarodne ispite iz stranog jezika (kao na primer Young Learners Cambridge English). Sam sertifikat o položenom ispitu je dokaz da su savladali kompleksne strukture, da su uspešni u učenju i motiviše ih da dalje proširuju svoje znanje i veštine. Časovi traju 45 ili 60 minuta, zavisno od nivoa znanja, održavaju se dva puta nedeljno a polaznici su uključeni u brojne dodatne vannastavne kulturološke aktivnosti koje Livingston organizuje.

Srednjoškolci

Časovi sa polaznicima ovog uzrasta traju 60 ili 90 minuta, dva puta nedeljno u toku školske godine. Tečaj može biti osmišljen kao podrška učenju stranog jezika u školi i tada časovi traju 60 minuta. Kada su potrebe polaznika da što više usavrše poznavanje stranog jezika onda časovi traju 90 minuta i najčešće su usmereni ka polaganju međunarodnih ispita (Cambridge English – FCE, CAE, CPE, IELTS ili ispita TOEFL). Posebnost pristupa radu sa učenicima srednje škole je ta što se u nastavi često koriste autentični materijali koji su dostupni u obliku novinskih članaka, časopisa, Internet prezentacija a od polaznika se očekuje da aktiviraju sve svoje jezičke veštine da bi jezik koristili i upoznavali na autentičan način.

Studenti

Časovi su organizovani po principu dva puta nedeljno po 90 minuta. U radu sa studentima osim specijalizovanih udžbenika koristimo i autentične materijale sa posebnim osvrtom na razvijanje veštine akademskog pisanja jer je to veština koja se najteže savladava a posebno je potrebna za napredovanje u učenju i za buduće profesionalne aktivnosti studenata. Inisistiramo na individualnim konsultacijama radi ostvarivanja punog potencijala svakog pojedinačnog polaznika.

Poseban uspeh u radu postižemo kada naši polaznici žele da polažu CAE, CPE, IELTS ili TOEFL što je neophodno za studiranje ili praksu u inostranstvu u engleskom govornom području.

Livingston