Livingston

TEČAJEVI

Tečajevi za predškolce

Škola ima dugogodišnje i bogato iskustvo u radu sa decom najmlađeg uzrasta. Dragoceno iskustvo u radu sa decom uzrasta od 3, 4, 5 i 6 godina stekli smo radeći sa decom iz vrtića na Starom Gradu, sa predškolskim grupama dece u O.Š. “Veljko Dugošević” i sa decom iz Centra Livingston. Visok stepen zadovoljstva radom škole i postignućem dece koje su pokazale povratne informacije od roditelja i staratelja naših malih polaznika, učvrstili su naše verovanje da škola dobro radi i zato smo se opredelili da i dalje usavršavamo način rada sa najmlađim polaznicima.

Razlog našeg uspeha u radu sa najmlađima je u detaljnom planiranju programa rada i kontinuiranoj metodičkoj obuci nastavnika koji sa decom rade. Takođe verujemo da je prvi susret dece sa učenjem posebno važan za njihov kasniji pozitivan stav prema učenju ne samo stranog jezika nego učenju uopšte.

Tokom učenja dete je u potpunosti angažovano. Celokupna detetova ličnost deteta učestvuje u učenju. Ono je aktivno u svakom smislu, i kognitivno i emotivno i socijalno. Trudimo se da učenje sa nama bude vrlo posebno iskustvo ispunjeno zadovoljstvom, uspehom, samopouzdanjem, poverenjem, prijateljstvom i kreativnošću.

Tehnički detalji kursa zavise od svake pojedinačne grupe dece. Najčešće se časovi održavaju dva puta nedeljno i traju između 30 i 45 minuta, zavisno od uzrasta polaznika, potreba i veličine grupe. Svi detalji kursa su precizno definisani ugovorom sa roditeljem ili starateljem.

 

Livingston