Livingston

AKTIVNOSTI

Vannastavne aktivnosti

Učenje stranog jezika je usko povezano sa upoznavanjem sa kulturom kojoj određeni jezik pripada. Zato je veoma značajno da se tokom podučavanja polaznicima pruži prilika da saznaju o ili da učestvuju u različitim aktivnostima koje odlikuju određeno govorno područje.

U našoj školi vannastavne aktivnosti se organizuju redovno za polaznike svih uzrasta i nivoe znanja, i predviđene su školskim planom rada. Neke od omiljenih i najposećenijih aktivnosti su:

Osim ovih najpoznatijih svake godine unosimo nešto novo pa su tako obeleženi i

Da bi opremili naše učenike znanjem i veštinama koje im omogućavaju da predstave svoju zemlju i običaje strancima i da bi bili u mogućnosti da naprave poređenje između svoje i drugih kultura redovno organizujemo aktivnosti i posete u gradu vezane za elemente srpske kulture, običaja i dotignuća. Primeri takvih aktivnosti su:

Takmičenja i projekti su posebne aktivnosti u kojima se polaznici angažuju zavisno od nivoa znanja odnosno od interesovanja.

OKVIRNI

Raspored aktivnosti

Za svaku novu školsku godinu pravi se poseban raspored

Livingston