Livingston

TEČAJEVI

Odrasli

Za odrasle polaznike organizujemo tečajeve opšteg i specijalizovanog jezika, engleskog i francuskog. Nakon uvodnog testiranja, procene znanja i analize potreba polaznika u vezi sa učenjem u našoj školi, dajemo preporuku za odgovarajući tečaj na odgovarajućem nivou.

Opšti tečajevi jezika vode polaznike od A1 nivoa do C2, preko odgovarajućih podnivoa. (Tabela nivoa za odrasle.docx) Zavisno od potreba pripremamo polaznike da polažu međunarodne ispite koji su potrebni radi usavršavanja, ličnog ili profesionalnog, zbog potreba posla ili drugih razloga.

Specijalizovani tečajevi se organizuju za određeni nivo ili kao sled nivoa u određenoj oblasti, kao što je poslovni jezik, jezik za pravnike, za novinare, turizam, sport ili druge oblasti. Centar Livingston u ponudi ima i tečajeve koji su krojeni po meri klijenata što znači da su u potpunosti koncipirani tako da odgovaraju specifikaciji koju klijent daje školi. Tečajevi se organizuju i za male grupe polaznika a organizujemo i individualnu nastavu za one zaposlene koji nisu u mogućnosti da prate termine grupe.

Zavisno od potreba klijenata tempo rada može biti 2 ili 3 puta nedeljno po 90 minuta; 2 puta nedeljno po 60 minuta ili neka druga opcija o kojoj se direktno dogovaramo sa klijentom a koja predstavlja dogovorenu stavku u ugovoru.

Livingston